Terminarz

DATA GODZINA WYDARZENIE
02.02.2010 18.00 Spotkania informacyne dla uczniów  i rodziców kandydatów do klas 0h, pre IB i IB
05.02.2010   Międzyszkolny Konkurs Oratorski "Żywe Słowo" 
09.02.2010 9.00 Ogólnopolski Konkurs Robotyki - TopBot 2010 (p. T. Bartkowska) - Aula 
12.02.2010   SzkolnyKonkurs Poezji Miłosnej
15-27.02.2010   FERIE ZIMOWE
04.03.2010   Konkurs języka angielskiego "FOX"
12.03.2010   Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Szkół IB - konferencja
18.03.2010   Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR
19.03.2010 10.00 - 14.00 Dzień dla Topolówki - popis talentów, festiwal nauki, projekty tematyczne, teatr hiszpański
25-26.04.2010   Rekolekcje
23.03.2010   Ostrzeżenie uczniów klas III przed oceną niedostateczną - poinformowanie rodziców, 
15.30 Zebranie rady pedagogicznej IB
17.00 Zebranie z rodzicami klas 0 - III
18.00-19.30 Dyżur nauczycieli przedmiotów w pokoju nauczycielskim
31.03.2010   Konkurs fizyczny - Lwiątko 2010 
01- 06.04.2010   Ferie Wielkanocne
09.04.2010 9.00 Konkurs Szekspirowski - eliminacje szkolne - aula
12.04.2010 10.00 - 20.00 Międzynarodowy Konkurs Szekspirowski
26.04.2010 15.00 Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach III
27.04.2010 14.00 Rada Klasyfikacyjna dla uczniów klas III - przydział zadań związanych z organizacją matury         polskiej i IB - propozycje stypendiów, Nagrody Dyrektora
27.04.2010 17.00 Ostatnie zebranie dla rodziców uczniów klas III - omówienie egz. maturalnego, przypomnienie procedur
29.04.2010 6 lekcja Uroczystość z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
30.04.2010 12.00 Uroczystość "Ostatni Dzwonek" - rozdanie świadectw ukończenia szkoły
30.04.2010 12.00 - 14.30 Odbiór sal przygotowanych na maturę wg ustalonego harmonogramu
03-05.05.2010   Dni wolne od zajęć dydaktycznych 
03-23.05.2010   Pisemne egzaminy dyplomowe Matury Międzynarodowej
25.05.2010 17.00 Zebranie Rady Rodziców
18.00 Zebranie z rodzicami uczniów kl.0, I, II - ostrzeżenie przed oceną niedostateczną
18.30-20.00 Dyżur nauczycieli przedmiotów w pokoju nauczycielskim
18.00 Drugie spotkanie informacyjne dla uczniów i rodziców kandydatów do kl. 0h, pre IB, II IB
22-23.05.2010   Dni wolne od zajęć dydaktycznych - odbywa się Matura Międzynarodowa
01.06.2010   Szkolny Dzień Tańca
08.06.2010 12.00 Pisemny sprawdzian uzdolnień językowych do klas dwujęzycznych I A, I B i Pre IB z języka angielskiego
15.00 Ustny sprawdzian uzdolnień językowych do klas dwujęzycznych IA, IB i Pre IB z języka angielskiego 
21.06.2010 14.00 Ostateczny termin wystawienia ocen na koniec roku szkolnego
21.06.2010 14.00 Egzamin wstępny do klasy II IB z j. polskiego
22.06.2010 12.00 Egzamin wstępny do klasy II IB z j. angielskiego - pisemny
13.30 Egzamin wstępny do klasy II IB z j. angielskiego - ustny
9.00-12.00 Dzień Sportu
23.06.2010 12.00 Egzamin wstępny do klasy II IB z matematyki - pisemny 
25.06.2010 9.00 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2009/2010
25.06.2010 15.00 Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego do klasy II IB (lista przyjętych)
25.06.2010 17.00 Spotkanie z rodzicami i kandydatami II IB
30.06.2010 10.00 Rada Plenarna
25.08.2010 9.00 Rada Pedagogiczna w sprawie organizacji roku szkolnego 2010/2011
31.08.2010   Rada Pedagogiczna Plenarna w sprawie organizacji roku szkolnego 2010/2011